Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelikte Influenza ( Grip ) Aşısı

Sürmekte olan çalışmalardan elde edilen yeni veriler gebelik sırasında influenza aşısı yaptırmanın önemli olduğunu, sağlık kuruluşlarının bu aşıyı önermesini ve gebelere uygulaması gerektiğini göstermiştir.

ACOG 2010 yılında yayınladığı görüşte influenza aşısı yaptırma oranının gebeler arasında yaygın hale geldiğini ancak hala istenen artış oranlarının yakalanamadığını söylemiştir. Gebeler mevsimsel ve pandemik influenza salgınlarından dolayı ciddi risk altında oldukları için influenza aşılaması gebelik öncesi, gebelik ve postpartum dönemde temel öneme sahiptir. Son raporlara gore mevsimsel influenza ile ilişkili morbidite, solunum yolu

komplikasyonları ve hastaneye yatış oranlarındaki artış dikkat çekicidir.

Nova Scotia da yapılan retrospektif bir kohort çalışması aynı kadınların farklı influenza sezonlarında, gebeyken (özellikle 3. Trimester) ve gebe değilken hastane yatışlarında, gebe oldukları dönemde daha fazla medikal yardım aldıklarını ve hastanede kaldıkları sürenin daha fazla olduğunu göstermiştir. Gebelik ve hastaneye yatış arasındaki ilişki özellikle eşlik eden hastalığı olan kadınlarda dikkat çekicidir. 2009 dan beri kazanılan deneyim gebe kadınların H1N1 den ciddi şekilde etkilendiğini göstermektedir. Tüm dünyada çok sayıda, aşılamayla önlenmesi mümkün olan ölüm vakaları görülmüştür. Bu bilgiler açıkça vurgulamıştır ki gebelik ve postpartum dönemdeki kadınlara influenza aşısı önerilmesi hayati öneme sahiptir.

ACIP ve ACOG bütün yetişkinlerin influenza aşılaması yaptırmasını önermektedir. Bu durum özellikle influenza mevsiminde gebelik yaşaması muhtemel kadınlar için daha da gereklidir. Bu kadınlar inaktive influenza aşısı ile aşılanmalıdırlar. Inaktive influenza aşısı gebeliğin herhangi bir döneminde yapılabilir. Nazal sprey formu da olan canlı atenüe asi da bulunmakta ancak bu form gebelikte önerilmemektedir. Postpartum dönemdeki kadınlar bu formdaki aşıyı rahatlıkla kullanabilirler. Thimerosal, çoklu doz influenza aşılarında kullanılan civa içeren bir koruyucudur. Bunun yanında thimerosal içermeyen aşılar da bulunmakla birlikte bu maddeyi bulunduran aşıların yenidoğan sağlığı üzerinde gösterilebilmiş bir olumsuz etkisi yoktur. ACIP bu iki aşının da gebelere yapılabileceğini ve aşılar arasında ciddi farklar olmadığını belirtmiştir.

Influenza aşılaması gebe ve gebe olmayan populasyonunda benzer şekilde etkindir. Çok sayıda gözlemsel çalışma da annenin aşı yaptırmasının yenidoğanlar için ek yararlarını gözler önüne sermiştir.
Maternal immun globulinler aracılığıyla immunizayon, yeni doğanlar için en iyi strateji gibi görünmektedir. Çünkü aşının 6 ayın altındaki infantlarda kullanımı konusunda onay bulunmamaktadır. Bu yüzden gebelerin immunizayonu yenidoğanların da korunması açısından oldukça önemlidir. Gebelere bu açıdan bilgi verilmeli ve aşı teşvik edilmelidir.

ACOG, ACIP in bu görüşlerini desteklemekte ve influenza sezonunda gebe olması muhtemel hastalara inaktive influenza aşısı yapılmasını önermektedir. 2009 pandemisinden once pekçok kadın doğum hekimi aşının güvenilir olduğunun bilinmesine ragmen aşılama programına katılmamıştır. 2009-2013 yılları arasında gebelik ve erken postpartum dönemde yıllık aşılama oranı %38-52 arasında seyretmiştir. Çalışmalar tutarlı bir şekilde göstermiştir ki obstetrisyen tarafından önerildiği takdirde aşılama oranı %50 ye varan bir artış göstermektedir.

Ek olarak aşı eğitim kartları ve broşürlerinin kullanılması gebelerin aşıya olan farkındalıklarını artırmaktadır. Gebelerin bu farkındalıkları ve hekimleri ile bu konuyu tartışmaları aşıya olan yanlış bilgileri ve bilinmezlikleri ortadan kaldırması açısından önemlidir. Kadın doğum hekimleri her influenza sezonunda aşılama önermelidir. Bu alışkanlığın kazanılması hem gebeler hem de yeni doğan sağlığı açısından çok gereklidir. Gebeler influenza ve komplikasyonlarına oldukça hassas olduğundan aşılama, gebelik öncesi, gebelik ve postpartum dönemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Tüm bu yararlardan kaynaklanan zorunluluk bütün kadın doğum ve halk sağlığı çalışanlarına influenza aşılama oranlarını artırmak gibi önemli bir görev yüklemektedir.