Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Doğum Öncesi Bakımda Yenilikler

Doğum Öncesi Bakımda Yenilikler Nelerdir?  Geçtiğimiz Yıldan En İyi Makaleler

Mark A. Turrentine, Obstet Gynecol 

Dr. Turrentine tarafından Obstetrics & Gynecology Ekim sayısında antenatal bakımla ilgili dört güncel çalışma incelenmiş ve her birinin sonuçları özetlenmiştir.

‘Term’ Gebeliğin Tanımlanması (‘Term’ Gebeliğin Tanımlanması Çalışma Grubu’nun Önerileri)

Genel olarak, doğumun 37+0/7 ile 41+6/7 gebelik haftalarında gerçekleştiği gebelikler ‘term’ gebelikler olarak tanımlanmıştır. Aralarında American College of Obstetricians and Gynecologists’in de bulunduğu bir grup, term gebelik tanımını netleştirmek amacıyla bir ‘workshop’ yürütmüş ve bu gestasyonel yaş aralığında, olumsuz perinatal sonuçlar dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:

1) 37+0/7 ve 38+6/7 gebelik haftaları arasındaki doğumlar erken term,
2) 39+0/7 ve 40+6/7 gebelik haftaları arasındaki doğumlar term,
3) 41+0/7 ve 41+6/7 gebelik haftaları arasındaki doğumlar ise geç term olarak sınıflandırılmalıdır.

Doğru gestasyonel yaş hesabının gerekliliği vurgulanmış; son adet tarihinin bilinmesi ve 13+6/7 gebelik haftasına kadar yapılan ultrasonografi ile 5 günden fazla fark bulunmaması halinde tahmini doğum tarihinin doğru kabul edilmesi önerilmiştir.

Sonuç: Spontan gebeliklerde gestasyonel yaş tahmini için en doğru yöntem, ilk trimesterde kurallara uygun olarak yapılan ultrasonografidir. Eğer son adet tarihi ve ultrasonografi ile elde edilen tahmini doğum tarihleri arasındaki fark 6 gün ya da daha fazla ise, ultrasonografi esas alınmalıdır.

Erken Gebelikte Az-Orta Derecede ve Aşırı Miktarda Alkol Tüketiminin 5-Yaşındaki Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri: 1628 Çocukta Prospektif Kohort Çalışma

Gebelik sırasında ciddi miktarda alkol tüketiminin fetal beyin gelişimi üzerindeki zararlı etkileri bilinmektedir, ancak az-orta miktarda alkol kullanımının etkileri net değildir. ‘Danish National Birth Cohort’, erken gebelikte alkol maruziyeti olan 1600’den fazla anne-çocuk çiftinin dahil edildiği, prospektif, gözlemsel bir kohort çalışmadır. Gebelik sırasında alkol tüketim miktarına ilişkin veri toplanmış (median 17. gebelik haftası); haftada 1-4 kadeh içki tüketimi az-orta, haftada 5 kadehten fazla içki tüketimi ise aşırı alkol kullanımı olarak sınıflandırılmıştır. Çocuklara 5 yaşındayken, hem ebeveynleri hem de okul-öncesi öğretmenleri tarafından, emosyonel semptomları, davranış bozukluklarını, hiperaktivite ya da dikkat eksikliğini, akran ilişkilerindeki problemleri ve psikososyal davranışları değerlendiren bir davranışsal tarama anketi yapılmıştır. Karışıklığa neden olan değişkenlerin (confounding variable) kontrolü sağlandıktan sonra, erken gebelikte az-orta ya da aşırı miktarda alkol tüketiminin 5 yaşındaki çocukların davranışları üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı gözlenmiştir.