Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Anestezi; epidural mı? Genel mi?

Sezeryan sırasında epidural anestezinin genel ve spinal anesteziden daha iyi sonuçları olduğuna dair birçok yayın vardır. Genel anestezi uygulanarak sezeryan ile doğurtulan bebeklerin daha fazla entübe edildikleri, Apgar skorlarının ve kord pH’larının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Epidural anestezinin spinal ve genel anesteziye göre fetus ve yenidoğanda daha olumlu sonuçlara yol açtığı bildirilmiştir. Epidural anestezi ile karşılaştırıldığında daha fazla soruna yol açmasına rağmen genel anestezi uygulanıp deprese doğan bebeklerin çoğu anne karnında strese maruz kalan bebeklerdir.

Anestezi başlangıcından bebeğin çıkışına kadar geçen süre önemli mi?
Anestezi için uygulanan ilacın göbek kordonundaki düzeyi enjeksiyondan sonra geçen süre ile korele olarak artar. Genel anestezi uygulanması ile bebeğin çıkışı arasında geçen zaman 10 dakikanın üzerinde olmamalıdır. Bu süre 10 dakikanın altında ise uygulanan genel anestezi bebek için güvenlidir. Uterus insizyonu ile bebeğin doğumu arasında geçen süre de önemlidir. Bu sürenin 90-180 saniye altında olması güvenli kabul edilir.