Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelik Sırasında Boğmaca Aşısı

Global Pertussis Initiative’ Gebelik Sırasında Boğmaca Aşısı Önermektedir

Troy Brown, RN; 12 Mayıs 2015

Medscape

Global Pertussis Initiative (GPI), küresel boğmaca sorununu ele alan, uzmanlardan oluşan bilimsel bir forumdur.  GPI’nın yeni önerileri arasında, çocukların enfeksiyondan korunmalarını sağlamak amacıyla, kadınların her gebelikte boğmacaya karşı aşılanması yer almaktadır. Aileler için önerilen daha az etkili bir korunma yöntemi de bebeğin yakın çevresinde bulunan tüm erişkin ve adolesanların aşılandığı koza stratejisidir.

Kevin Forsyth ve ark. Pediatrics’te Mayıs ayında ‘online’ yayınlanan makalelerinde boğmaca epidemiyolojisini ve GPI’nın önerilerini ele almışlardır. Boğmaca, damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur.  Aşının dünyanın çoğu bölgesinde etkin bir şekilde uygulanmasına karşın, hastalık halen küresel bir sağlık sorunudur.  Boğmaca aşısının rutin olarak uzun yıllar uygulandığı pek çok ülkede, son yıllarda özellikle büyük çocuklar, adolesanlar ve erişkinlerde boğmaca enfeksiyonlarında artış gözlenmiştir. Bu artışın nedenlerinden birinin aşılamaya karşın bağışıklığın zaman içinde azalması olduğu düşünülmektedir.

Altı aylık ya da daha küçük bebekler için boğmacayla ilişkili komplikasyonlar ve ölüm açısından risk yüksektir. Ayrıca, küçük bebeklerin boğmacaya yakalanma olasılığı da daha yüksektir çünkü 0-6 haftalık arası en küçük bebekler aşılanmak için çok küçüktür, daha büyüklerin ise aşıları henüz tamamlanmamıştır.

Gebelikte aşılama birincil ve en önemli korunma stratejisidir çünkü anneden fetusa boğmaca antikorlarının pasif transferi yoluyla direkt koruma sağlar.  Güvenli ve etkin olmasının yanı sıra koza stratejisine göre lojistik olarak daha avantajlıdır.

Koza stratejisi ile bebekler dolaylı olarak korunur. Tüm aile fertleri aşılanmalıdır; tek başına annenin aşılanması bebek için sadece kısmi koruma sağlayacaktır.  Öte yandan, daha fazla kaynak gerektirir, daha pahalıdır ve ailelerin kabul etmesini sağlamak daha güç olabilir.

 

GPI önerileri

Gebelik sırasında maternal immünizasyon primer korunma stratejisi olmalıdır. Eğer mümkün değilse, ya da aileler bebekleri için daha kapsamlı koruma sağlamak istiyorsa, 6 aylıktan daha küçük bebekle yakın temasta olan tüm bireylerin aşılanması önerilir.  Tüm ailenin aşılanmasının mümkün olmadığı hallerde ise, sadece anne yerine her iki ebeveynin de aşılanması önerilir.

Gebelikte boğmaca aşısı ve koza statejisinin klinik etkinliğine dair veriler sınırlı olmakla birlikte, gelecekteki öneriler yeni veriler dikkate alınarak belirlenecektir.

Kaliforniya’da 2014 yılında 10 000’den fazla boğmaca vakası bildirilmiştir. Bu rakam hem 2010’da bildiren vaka sayısından hem de boğmaca aşısının kullanıma girmesinden sonraki tüm kayıtlardan daha fazladır. Ülke bazında da durum benzerdir ve son dört yılda hem boğmaca olguları hem de özellikle küçük çocuklarda boğmaca nedeniyle ölüm sayılarında artış gözlenmiştir. Bunun yanında, gebelerde boğmaca aşısının güvenli ve etkin olduğuna dair veriler de vardır: Kaliforniya’da 2010 yılında 9120 boğmaca olgusu ve 10 boğmaca nedeniyle bebek ölümü bildirilmiş, 2014 yılında 10 000’i aşkın boğmaca vakası bildirilmesine karşın sadece 3’ü bebek ölümü ile sonuçlanmıştır. 2010 yılından itibaren giderek artan oranlarda uygulanan gebelik sırasında aşılamanın bebek ölümlerindeki azalmaya katkıda bulunduğu düşünülmektedir.